brikety rekord úvod
brikety rekord
brikety rekord logo

KOTLE, KAMNA
a KRBY PRO
TOPENÍ BRIKETAMIVýrobci známých značek nabízejí široký sortiment kvalitních topných zařízení. Dnešní spalovací technologie se vyvinula do té míry, že provoz je nejenom velice účinný, ale také nízkoemisní. Většinou jsou certifikována na spalování dřeva a dřevěných i hnědouhelných briket, takže můžete výhody těchto paliv optimálně využívat a chytře kombinovat.

Důležité je, aby daná zařízení byla vybavena roštem a popelníkem.

Více ve videu.

Je také možné kombinovat topné zařízení na pevná paliva se solárními panely s příslušným kolektorem. Odborníci těmto systémům říkají hybridní. Pokud plánujete modernizaci, inspirujte se u prodejců.


Jak poznáte, že můžete palivo využítVhodnost paliv pro zařízení naleznete vždy v návodu od výrobce. Není ale vhodné přeceňovat informace o emisích na výrobním štítku spalovacího zařízení. Uvedených hodnot koncentrace anebo dosažené emisní třídy je docíleno při optimálních podmínkách ve zkušebně.
V reálném provozu ale záleží naKompletní nabídka +420 232 007 070
retail@epresources.cz Českobratrská 3321/46
702 00 Ostrava