brikety rekord úvod
brikety rekord
brikety rekord logo

Rekordvíce než 60 let ověřená kvalita

Lisované hnědouhelné brikety se vyrábějí více než 130 let. Zatímco briketárny v Porýní se již v roce 1904 dohodly na jednotném názvu svých produktů „Union“, v oblasti Lužice bylo naopak názvů přehršel: majitelé továren brikety například s oblibou pojmenovávali po svých dcerách („Ilse“ nebo „Victoria“), případně značkou vyjadřovali své politické smýšlení („Fürst Bismarck“) nebo se snažili charakterizovat přednosti produktu („Kraft-Briketts“).

Po vzniku Německé demokratické republiky mnoho názvů i značek vymizelo, brikety se pojmenovávaly podle závodu, kde se vyráběly, a později byla tato jména nahrazena pouhými zkratkami, které dokázali rozšifrovat jen znalci.

Jenže prosadit výrobky bez značky bylo především v exportu obtížné, a proto byla na začátku šedesátých let vypsána soutěž na nový název produktu. V ní uspěl výrobce briket Hans-Jochen Hampel s názvem „Rekord“. Hampel dostal za vítězství 500 marek a východoněmecké brikety konečně své vlastní jméno! V roce 1961 byla značka s logem registrována a od té doby je symbolem paliva, které splňuje nejvyšší standardy kvality. Ve stejné době spatřil ostatně světlo světa i její maskot, červený čertík, který ji provází dodnes.

Po pádu komunismu nad značkou REKORD – podobně jako nad spoustou dalších – visel otazník. Naštěstí z různých anket vyplynulo, že je značka ve východní části Německa dobře etablovaná, čímž skončily veškeré snahy produkt přejmenovat.

Hnědouhelné brikety, značka REKORD a červený čertík patří prostě v podvědomí mnoha lidí k sobě a na tom nic nezměnilo ani šest dekád, které od jejího vzniku uplynuly. Snažíme se, aby to platilo i nadále a aby REKORDKY byly stejně úspěšné jako na počátku své historie.

Nově pod značkou REKORD najdete i moderní dřevěné brikety a pelety.EP ResourcesSpolečnost EP Resources obchoduje s černým i hnědým energetickým uhlím, tříděnými sortimenty a hnědouhelným multiprachem. Je také významným odběratelem vápenných sorbentů pro odsíření spalin a následnou úpravu vedlejších energetických produktů vznikajících po spalování.

Zároveň je výhradním dovozcem německých briket REKORD pro Českou republiku a Slovensko. Nově pod svou značkou EP Resources také distribuuje do předních českých hobby marketů přírodní rostlinná paliva jako jsou kávové brikety, dřevěné pelety, slunečnicové pelety a brikety.

Portfolio aktivit společnosti také významně doplňuje obchod s biomasou, zejména pak štěpkového charakteru, energetickými peletami nebo dřevem. EP Resources ročně dodá téměř 300 tisíc tun biomasy do provozů v rámci holdingu EPH a ostatním energetickým společnostem. Dodávky zajišťuje vlastní nákladní železniční i silniční dopravou.

Přidanou hodnotou v oblasti paliv je individuální přístup k požadavkům každého zákazníka, zajištění logistiky, případně skladování i finančního zajištění.

ZPĚT
Kompletní nabídka +420 232 007 070
retail@epresources.cz Českobratrská 3321/46
702 00 Ostrava