brikety rekord úvod
brikety rekord
brikety rekord logo

SLUNEČNICOVÉ PELETYSlunečnicové pelety jsou vyrobeny ze slupek slunečnicových semen, které zůstávají jako odpad po lisování slunečnicového oleje. Tvoří je tedy výhradně rostlinný materiál pocházející ze zemědělství, neobsahují žádná pojiva ani příměsi. Svým charakterem splňují definici obnovitelného zdroje energie a jsou šetrné k životnímu prostředí. Představují vhodnou alternativu paliva pro ty zákazníky, kteří ocení udržitelný přístup a není jim lhostejný původ výrobku.

Představují moderní, ekologickou i ekonomickou alternativu k dřevěným briketám. Díky své vysoké výhřevnosti, nízké prašnosti a dlouhé době hoření a žhnutí jsou ideálním přírodním palivem.

Vhodné pro topení ve všech typech kamen, kotlů a krbů.

pelety rekord
SLUNEČNICOVÉ PELETY 12 KG SLUNEČNICOVÉ PELETY 15 KGZPĚT
Kompletní nabídka +420 232 007 070
retail@epresources.cz Českobratrská 3321/46
702 00 Ostrava