brikety rekord úvod
brikety rekord
brikety rekord logo

Jak správně topit briketamiVhodné topeništětopení briketami rekord

Briketami je možné topit jen v takových zařízeních, která jsou ve spodní části topného prostoru vybavena roštem a popelníkem.
Při správném nastavení přívodu vzduchu prochází totiž kyslík, nezbytný pro proces spalování, i pod samotnými briketami. Další část spalovacího vzduchu, takzvaný sekundární vzduch, se pak chová stejně jako při topení běžným dřevem.

Topeniště by mělo být před založením ohně vyčištěno od starého popela a oharků.Kvalitní pevné palivo je základtopení briketami rekord

Brikety Rekord jsou vždy zabaleny tak, aby zůstaly suché. Skladujte je na suchém místě a topivo máte ihned k použití.

Pokud je kombinujete se štípaným dřevem, dbejte na to, aby bylo bez zbytků zeminy, mechu, plísňových zárodků či jiného znečištění. Jeho vlhkost by neměla překročit 20 %, ideální je v rozmezí 15–20 %. Pozor na spalování čerstvě nasekaného nebo vlhkého dřeva. Nejenže hůř hoří, ale také kvůli nižší teplotě hoření uvolňuje zdraví škodlivé látky!Proč jsou brikety oproti dřevu výhodnější? 

BRIKETY REKORD

ŠTÍPANÉ DŘEVO
Zapálení Nejlépe se zapálí na lůžku žhavých uhlíků při vysokém přívodu spodního vzduchu.
Brikety položte na lůžko vedle sebe se vzájemným odstupem na šířku prstu.
Suché dřevo se zapálí snadno, vlhké vůbec anebo jen těžko. Na začátku nepřikládejte velká polena.
Spalování Pomalé a pravidelné.
Dobře regulovatelné.
Rychlé.
Zážitek Pěkná hra plamenů, dlouhé trvání hoření, vysoká stálost ohně. Dokonalé spalování. Krátké potěšení z ohně s pěknou hrou plamenů.
Sálání Dlouho přetrvávající rovnoměrné sálání lůžka. Stabilita sálání. Jen při větších třískách.
Vývoj tepla Rovnoměrné a dlouho přetrvávající teplo. Vysoké počáteční teplo, rychlo vyhoření.
Využití Dlouhé večery u krbu, přitápění v zimě a vytápění za studených podzimních a jarních večerů. Používání jen krátký čas.
Ekologie Minimální znečišťování díky rovnoměrnému a dokonalému spalování. Obnovitelná surovina. Velké zatížení životního prostředí příliš vysokou zbytkovou vlhkostí.

Jak postupovat při založení
a udržování ohně


Při topení uhelnými briketami hraje důležitou roli především počáteční teplota. Proto je třeba použít vhodný podpalovač a dostatečné množství podpalového dřeva. Brikety totiž nejlépe chytnou na rovnoměrném horkém podloží. Na to je třeba dbát především v případě, kdy je při zatápění spalovací prostor zcela vychladlý. Velký význam má přitom optimální přívod vzduchu – příliš malé množství vzduchu má za následek nedostatek kyslíku a vede k nedokonalému spalování, takzvané karbonizaci. Příliš mnoho vzduchu zase může vést k přetížení topného zařízení nebo – v závislosti na druhu a místu přívodu – ke snížení teploty ve spalovacím prostoru, a tedy ke snížení stupně účinnosti. Rozhodně se řiďte pokyny v návodu k obsluze zařízení.

1/ rozdělání ohnětopení briketami rekord

Položte na rošt 2 až 3 dřevěná polena a na ně cca 2 vrstvy podpalových třísek. Přidejte podpalovač, nikdy nepoužívejte nevhodné prostředky (např. benzín).

Nastavte přívod vzduchu do polohy „zapalování“ nebo „max“. Zapalte podpalovač a zavřete dvířka topeniště. Jakmile se celý podpal vznítí, regulujte přívod vzduchu.2/ vložení brikettopení briketami rekord

Po fázi zapalování vzniká lůžko ze žhavých uhlíků. Aby došlo k vytápění, vytřeste popel, příp. toto sálavé lůžko prohrabte. Položte na ně 3–4 brikety s rozestupem na šířku prstu. Aby se rychleji vznítily, měl by být posuvný regulátor přívodu vzduchu po krátkou dobu zcela otevřen. Jakmile se brikety dokonale vznítí, snižte přívod vzduchu opět tak, aby odpovídal normálnímu provozu.3/ přikládánítopení briketami rekord

Před přiložením paliva vždy rozdmýchejte žhnoucí podklad. Přiložte několik briket a přívod vzduchu krátce nastavte do zcela otevřené polohy. Jakmile se přiložené palivo vznítí, snižte přívod vzduchu tak, aby odpovídal požadovanému vývinu tepla, popř. nočnímu provozu.
Podívejte se na názorný videonávod.


ZPĚT
Kompletní nabídka +420 232 007 070
retail@epresources.cz Českobratrská 3321/46
702 00 Ostrava